Specialistische (rij)trainingen
Voor groepen en individueel

Drive-2B geeft diverse rijtrainingen voor zowel (Zorg) instellingen als bedrijven en particulieren. Ons aanbod bestaat onder andere uit:

Bewustwordings-bijeenkomsten

het inzichtelijk maken van de risico’s en verantwoordelijkheden van de doelgroep en het soort werk wat zij uitvoeren)

Trainingen Wet en Regelgeving Verkeer

op een interactieve wijze opfrissen van het geheugen van uw medewerker ten aanzien van de huidige Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, alsmede de actuele wijzigingen die tussentijds worden aangebracht door de Wetgever.

Rijstijl analyses

Het inzichtelijk- en bespreekbaar maken van het (rij)gedrag van een medewerker. Van bejegening tot het gedrag t.o.v. de medeweggebruikers alsmede de eigen rol en verantwoordelijkheid hierin.

Vaardigheidstrainingen

hHet begeleiden van chauffeurs in specialistische branches, zoals Rolstoelvervoer, Doelgroepenvervoer, Ambulancevervoer en Staatsievervoer.

Mentortrainingen

Het opleiden van medewerkers binnen de organisatie tot mentor, zodat het bedrijf of instelling zelf de regie kan houden bij het aannemen en inwerken volgens vaste protocollen en werkwijzen.