Opleidingen en Voorlichting
De mens altijd op de eerste plaats

Drive-2B houdt zich bezig met het verzorgen van diverse soorten opleidingen.

Zo kunt u Drive-2B benaderen voor onder andere:

Medische hulpverlening

in samenwerking en in opdracht van het Rode Kruis Nederland verzorgen wij op dit moment de opleiding tot Evenementen Hulpverlener, Grootschalige Evenementen en Noodhulp Team. Ook voor uw organisatie kunnen wij een programma op maat samenstellen.

Train de Trainer

In overleg met u als opdrachtgever maakt Drive-2B een lesplan om uw eigen medewerkers leren op een didactisch verantwoorde wijze kennis over te dragen op de collega's..

Jongeren, Alcohol en Drugs

Vanuit de ervaring in de ambulancehulpverlening hebben wij een voorlichtingsprogramma samengesteld voor VMBO en MBO scholen, waarbij we het gebruik van alcohol en/of drugs en de gevolgen hiervan op een prettige maar zeker confronterende wijze delen met de doelgroep. Waar nodig werken wij hiervoor samen met diverse instanties en beroepsbeoefenaars die hierin gespecialiseerd zijn.

112, wat kan je ermee??

Speciaal voor groep 8 hebben wij een programma samengesteld van 1 ochtend, waarin de werkwijze van 112 wordt uitgelegd. Wij leren de kinderen op een begrijpelijke en humoristische manier waarvoor er geen misbruik gemaakt mag worden van 112 en wat zij moeten doen als zij 112 toch eens zouden moeten bellen. Door middel van filmpjes en praktijksituaties laten we de kinderen ervaren dat het doen van een goede melding van levensbelang kan zijn.

Observeren en Surveilleren voor buurtpreventieteams

Door de toename van de Whatsapp buurtpreventieteams en de burgerparticipatie bij het onder controle houden van criminaliteit in bepaalde wijken is het van groot belang dat de mensen binnen deze teams weten waar hun verantwoordelijkheden en rechten en plichten beginnen en eindigen. Drive-2B heeft een training op maat voor buurtinterventieteams, waarbij doormiddel van een interactieve presentatie de vrijwilliger wordt meegenomen in de wereld van “Verdacht zijn, aanhouden of staande houden, observatie en signalementen opnemen en het melden van situaties”